Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga KasiaTheWeak pod adresem http://kasiatheweak.blogspot.com/
Kontakt z autorem jest możliwy pod adresem mailowym: kasiatheweak@gmail.com. Właścicielem bloga jest administrator danych. 
§1 
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:
 • Administratorka [właścicielka bloga] - Katarzyna Bieniek
 • Blog - blog KasiaTheWeak dostępny jest na platformie Blogger pod adresem: http://kasiatheweak.blogspot.com/
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści i zawartości Bloga
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, smartfonie lub tablecie. Po za tym informacje można odczytywać przez system teleinformatyczny Administratora.
§2
Dane osobowe
I. Przetwarzanie danych.
1. Administrator danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników za pomocą e-maila.
3. Administrator gwarantuję poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika. 
II. Podanie danych przez Użytkownika.
4a. Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
4b. Użytkownikowi, który nie wyrazi zgody na podanie danych może to skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga. 
III. Gromadzenie danych przez Administratora.
5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą staranności oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia platforma Blogger.
6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych jemu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Administrator nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliły mu określić czas przechowywania zgromadzonych danych wyniku ich specyfiki. Nie będą one przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia owego bloga. 
IV. Podstawa przetwarzania danych.
8. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
V. Uprawnienia Użytkowników
9.  Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.
§3
Pliki Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga;
 • dostosowanie zawartości strony do preferencji danego Użytkownika;
 • w celach statystycznych;
 • w celach marketingowych. 
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoich urządzeniach końcowych Użytkownika, np. komputerze, smartfonie lub tablecie; 
2a. Dokonanie przez Użytkownika opisanych powyżej czynności może doprowadzić do tego, że korzystanie z Bloga może być utrudnione. 
§4
Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w celach jego aktywności na Blogu:
 • kod śledzenia Google Analytics w celach analizy statystyki Bloga. 
§5
Pozostałe
 • Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakość tych stron. 
 • Korzystając z bloga (np. publikując komentarze) należy pamiętać, że wszystkie udostępniane informacje są widoczne dla pozostałych Użytkowników, którzy informacje takie mogą czytać, zbierać i wykorzystywać. W takich przypadkach to Ty ponosisz odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecydowałeś się ujawnić. Dlatego też z funkcji takich należy korzystać rozważnie.
 • W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na Blogu KasiaTheWeak.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za każdy komentarz! Na pewno odwiedzę Twojego bloga, jeśli coś skrobniesz :)

Zobacz także:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...